ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει παιχνίδια που θα στοχεύουν στη βελτίωση των νοητικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων της άνοιας μέσα από μια ποικιλία εργαστηρίων που θα εμπλέκουν νέους…