ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ένας Οδηγός Μεθοδολογίας σχετικός με τη δημιουργία διαγενεακών εργαστηρίων και εκδηλώσεων, τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των παιχνιδιών που εστιάζουν στην εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τις βέλτιστες πρακτικές σε τέτοιες παρεμβάσεις θα ενισχύσει την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα βασίζονται σε αυτόν τον Οδηγό. Οι επαγγελματίες υγείας μαζί με τους σχεδιαστές παιχνιδιών θα προσδιορίσουν τα βασικά σημεία αυτών των παρεμβάσεων. Επιπλέον, θα σχεδιάσουν το περιεχόμενο των διαφόρων εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν, προσδιορίζοντας τους απαραίτητους πόρους. Επιπλέον, θα επισημανθούν σύντομες οδηγίες για το περιεχόμενο των πρωτότυπων παιχνιδιών.

Κατεβάστε τον Οδηγό στα: 

Αγγλικά
Ρουμάνικα
Ελληνικά
Ιταλικά