Σε όλο τον κόσμο

πρέπει να προωθήσουμε βελτιώσεις στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική περίθαλψη, καθώς και να εξαλείψουμε το στίγμα γύρω από την άνοια και να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνία …