ΣΤΟΧΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο, μέσα από την οργάνωση εργαστηρίων, θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των νέων καθώς και των νέων εθελοντών σχετικά με την άνοια και τις σχετικές διαταραχές. Αυτές οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν ένα στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιασμένο για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασθένεια και, κατά συνέπεια, να τους προετοιμάσει για την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς. Μετά από αυτό, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία συν-σχεδιασμού του παιχνιδιού: θα συν-σχεδιάσουν και θα παίξουν διάφορα παιχνίδια σε συνεργασία με σχεδιαστές παιχνιδιών, προγραμματιστές, επαγγελματίες υγείας, άτομα με άνοια (ΑμΑ) και περιθάλποντες. Στο τέλος αυτών των εργαστηρίων, 8 νέα παιχνίδια θα δημιουργηθούν.

Το έργο έχει τα ακόλουθα βασικά αποτελέσματα:

– Αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με την άνοια.

– Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες των παιχνιδιών ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

– Προσέλκυση νέων άνω των 15 ετών στον εθελοντισμό.

– Ενδυνάμωση της σχέσης των γενεών μέσα από διαγενεακές δραστηριότητες και εργαστήρια.

– Συμμετοχή επαγγελματιών, εθελοντών και ατόμων με άνοια στη διαδικασία δημιουργίας κατάλληλων παιχνιδιών.

Τα τελικά παιχνίδια είναι διαθέσιμα εδώ