ΑΝΟΙΑ: ΕΝΕΡΓΩΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΙΧΝΙΔΙΑ

Το 2015, 48.8 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως είχαν άνοια.

Τα Serious Games είναι γνωστές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των νοητικών συμπτωμάτων στην άνοια με ήπια και μέτρια συμπτώματα, μέσα από την ενεργοποίηση των νοητικών λειτουργιών.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι τα παραδοσιακά παιχνίδια μπορεί να έχουν θετική επίδραση.

Το έργου Bridge στοχεύει να δημιουργήσει παιχνίδια για την βελτίωση των νοητικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων της άνοιας, μέσα από μια ποικιλία εργαστηρίων στα οποία θα συμμετέχουν τόσο νέα όσο και ηλικιωμένα άτομα.

 

HP_greek

BRIDGE SERIOUS GAMES

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

News