ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει ¨Σοβαρά Παιχνίδια¨ ή αλλιώς ¨Serious Games”, για την βελτίωση των νοητικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων στην άνοια, μέσα από την συμμετοχή νέων και ηλικιωμένων σε εργαστήρια. 
Μέσα από μια σειρά βημάτων, το πρόγραμμα θα σχεδιάσει, θα παράγει και θα αξιολογήσει μια ποικιλία από serious games (φυσικά, ψηφιακά ή και τα 2 μαζί) στοχεύοντας στα άτομα με άνοια.

Με την υιοθέτηση μιας διεθνούς συνεργατικής προσέγγισης στο πρόγραμμα και μέσα από την συνεργασία οργανισμών και ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα:

  • Ανταλλάξουν γνώση και εμπειρίες από μια ποικιλία ιδρυμάτων σε όλη την Ευρώπη.
  • Βασιστούν στις προσπάθειες των τοπικών ιδρυμάτων, για να αυξήσουν την ενημέρωση για την άνοια στο κοινό.
  • Δημιουργήσουν και θα προωθήσουν παιχνίδια για την βελτίωση των νοητικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων των ατόμων με άνοια.
  • Δημιουργήσουν παιχνίδια με προσαρμοσμένο περιεχόμενο, ως αποτέλεσμα της συνεργατικής δουλειάς ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας, ευρύτερο κοινό, φοιτητές και σχεδιαστές παιχνιδιών.
  • Συμβάλει με πολλαπλασιαστικά αποτελεσματικότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, με αποτέλεσμα όχι μόνο αυξημένο αριθμό ενηλίκων άνω των 65 και 80 ετών, αλλά και αυξημένο αριθμό των ηλικιωμένων με προβλήματα σε σωματικό και νοητικό επίπεδο. Το 2015, 46.8 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως διαγνώστηκαν με άνοια (Alzheimer’s Disease lnternational; ADI 2015). Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 281% έως το 2050 και οι άνθρωποι που θα ζουν με άνοια θα φτάσουν τα 131.5 Εκατομμύρια (ADI,2015).
Τα άτομα με άνοια συχνά αποκλείονται από διαγενεακές δραστηριότητες λόγο του στιγματισμού. Τα νέα άτομα μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο εναντίον του στίγματος, της μοναξιάς και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με άνοια, ιδιαιτέρως αν εμπλακούν ως εθελοντές σε προγράμματα που τους κινητοποιούν και τους ίδιους.

  • Τα Serious Games είναι γνωστές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των νοητικών συμπτωμάτων στην άνοια με ήπια και μέτρια συμπτώματα, μέσα από την ενεργοποίηση των νοητικών λειτουργιών. Τα ονομάζουν επίσης και ¨εκπαιδευτικά παιχνίδια¨ μιας και κατασκευάζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζεται μια έλλειψη παρόμοιων προσεγγίσεων στα συμπεριφορικά συμπτώματα της άνοιας.
  • Αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις τάσεις και τα γεγονότα, οι Εταιρείες Alzheimer και οι τοπικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών διεξάγουν εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έτσι, έχουν διεξαχθεί αρκετά ευρωπαϊκά έργα για την ανάπτυξη παρεμβάσεων βασισμένων σε παιχνίδια για την υποστήριξη μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με άνοια και περιθαλπόντων τα οποία μπορεί να είναι είτε διαδικτυακά είτε επιτραπέζια.

Κατεβάστε τα φυλλάδια του προγράμματος στα: 

Αγγλικά
Ελληνικά
Ιταλικά
Ρουμάνικα