ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτικά Δελτία Κατεβάστε τα ενημερωτικά δελτία του έργου: Μάιος, 2021 έκδοση, 3 Αγγικά Ελληνικά Ιταλικά Ρουμάνικα Απρίλιος 2020 Κατεβάστε τα νέα του έργου

Newsletters

Download the project newsletters:

May, 2021

Issue, 3

English
Greek 
Italian
Romanian

April 2020
Download the project  newsletters:

Issue, 2

English
Greek 
Italian
Romanian

July 2019
Download the project the project newsletters:

Issue, 1

English
Greek 
Italian
Romanian

Press releases

10/05/2021 –  n.3

Download the press releases in:

English
Greek
Italian
Romanian

20/04/2020 – n.2

Download the press releases in:

English
Greek
Italian
Romanian

10/04/2019 – n.1

Download the press releases in:

English
Greek
Italian
Romanian